Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBSHOP SVEASMITTSKYDD.SE
På sveasmittskydd.se (”Webbplatsen”) erbjuder Svea Smittskydd & Beredskap AB, 556722-1279  personaliserat innehåll som är tillgängligt exklusivt för Svea Smittskydds kunder och för medlemmarna. 

  • Är du kund på Svea Smittskydd & Beredskap är du välkommen att skapa ett konto inom ramen för webbplatsen.
  • Är du kund hos oss eller har köpt tillgång till någon av Svea Smittskydd & Beredskaps övriga tjänster har du också möjlighet att skapa ett konto som ger dig tillgång till innehållet inom ramen för respektive produkt.
  • Det är möjligt att på webbplatsen skapa ett gratis användarkonto. Genom att upprätta ett sådant konto får du tillgång till visst innehåll som oinloggade besökare inte har tillgång till.

Din användning av ditt konto på webbplatsen regleras av följande användarvillkor (”Villkoren”) som vi ber dig att läsa igenom noga.

Svea Smittskydd & Beredskap använder viss datainsamling för att anpassa Webbplatsen efter de inloggade användarnas intressen och egenskaper. På så sätt uppnås en bättre användarupplevelse. Då Svea Smittskydd & Beredskap även samlar in vissa personuppgifter behöver du vid kontoaktivering, separat från godkännandet av dessa Villkor, även godkänna Svea Smittskydd & Beredskaps integritetspolicy (läs mer under punkt 5 nedan).

1. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Du har Svea Smittskydd & Beredskap tillåtelse att använda Webbplatsen, så länge du iakttar Villkoren. Svea Smittskydd & Beredskap får ändra Villkoren utan att i förväg meddela dig. Information om sådan ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna de ändrade villkoren innan du kan fortsätta att logga in på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella Villkoren.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du de vid var tid gällande Villkoren.

2. INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN

På Webbplatsen kan du ta del av ett föränderligt innehåll som skapas av Svea Smittskydd & Beredskaps redaktion och samarbetspartners. Svea Smittskydd & Beredskap förnyar och förbättrar webbplatsen kontinuerligt. Svea Smittskydd & Beredskap har rätt att utan föregående meddelande lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner på Webbplatsen liksom att, utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent helt eller delvis stänga ner tjänsten.

3. ANVÄNDARKONTO

För att få en god och fullständig användarupplevelse på Webbplatsen behöver du skapa ett individuellt användarkonto.

Du åtar Dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt användarkonto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ansvarar för all aktivitet som sker på Webbplatsen från ditt användarkonto och du får inte lämna ut inloggningsuppgifter till Webbplatsen till obehöriga personer.

Ditt medlemskap gäller tills vidare från det att du registrerat ditt användarkonto. Du har som användare rätt att när som helst avsluta ditt användarkonto. Uppsägning görs via Svea Smittskydd & Beredskaps kundtjänst, kundtjanst@sveasmittskydd.se eller 010-330 20 32.

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehåll som tillhandahålls av Svea Smittskydd & Beredskap, såsom texter, bilder, videos, grafik, teckningar och datakoder m m kan skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk. Rättigheterna innehas i förekommande fall av Svea Smittskydd & Beredskap eller av annan.

Svea Smittskydd & Beredskap varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett användarkonto ger dig inte någon rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer på webbplatsen. Att skapa ett konto ger dig inte heller någon rätt att använda Svea Smittskydd & Beredskap varumärken eller andra kännetecken.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED MERA

Genom att registrera ett användarkonto på Webbplatsen samtycker du till att Svea Smittskydd & Beredskap behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Svea Smittskydd & Beredskap upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Du samtycker också till Svea Smittskydd & Beredskap användning av cookies för att förbättra Webbplatsens olika funktioner.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

Svea Smittskydd & Beredskap friskriver sig från allt ansvar hänförligt till Webbplatsens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet och säkerhet. Svea Smittskydd & Beredskap kan inte garantera att webbplatsen är fri från fel, virus eller störningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen av, eller hinder från att använda, webbplatsen, inräknat material eller information hänförligt till webbplatsen.

Svea Smittskydd & Beredskap friskriver sig vidare från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden med mera från tredje parter. Det gäller oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till Webbplatsen eller på annat sätt.

Omständigheten att någon av friskrivningarna ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte giltigheten av friskrivningarna i övrigt.

7. AVSTÄNGNING MED MERA

Svea Smittskydd & Beredskap förbehåller sig rätten att stänga av användare vid överträdelser av dessa Villkor. Användarens användarkonto kommer i så fall att stängas ned. Lagöverträdelser kan också medföra polisanmälan.

Temporär avstängning kan ske om det bedöms nödvändigt, till exempel för att kontrollera riktig­heten i användarens uppgifter.

8. TILLÄMPLIG LAG
Villkoren och ditt användande av Webbplatsen lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

9. KUNDTJÄNST

Du är alltid välkommen att kontakta Svea Smittskydd & Beredskap.

E-post: kundtjanst@sveasmittskydd.se
Telefon: 010-330 20 32

Postadress: Svea Smittskydd & Beredskap AB, Norgegatan 1, 164 32 Kista.