BAKGRUND

Svea Smittskydd & Beredskap är ett medicintekniskt distributionsföretag med säte i Stockholm.
Vi erbjuder ett heltäckande varusortiment från marknadsledande underleverantörer runt om i Europa.
Samtliga produkter är noggrant utvalda, CE-märkta samt kvalitetssäkrade enligt EU-direktiv gällande standard och prestanda (testprotokoll, produktdatablad m.m.).

 

AFFÄRSIDÈ

Vår affärsidé bygger på att effektivt förenkla inköpen av förbrukningsmaterial till offentliga sektorn samt svensk hälso- och sjukvård via digitala verktyg
Med innovativa tjänster samt ett brett nätverk bestående av välkända producenter och tillverkare har vi lyckats skapa en portfölj som balanserar ledtider, priser samt kvalitet.
Under år 2020-22 har vi inlett samarbeten med kommuner, apotek och privata vårdbolag.

 

MISSION

År 2020-22 har vårt uppdrag legat i att skapa god samhällsnytta genom att tillgängliggöra covidrelaterade produkter till vården för att kunna fortsätta möta sina utmaningar. 
Vi drivs av viljan att förse vården med kvalitativa tjänster och produkter i syfte om att skapa en trygg och säker sjukvårdsmiljö åt alla människor.
 

Strategi & vision

 
En av våra största styrkor ligger i våra internationella relationer och samarbeten, vi erbjuder ett kvalitativt varusortiment från marknadsledande underleverantörer runt om i Europa.
Hos oss kan offentliga sektorn som är i behov av större inköp få tillgång till samordnade inköp till bättre priser, syftet är att effektivisera inköpen såväl säkra tillgångarna av förbrukningsmaterial och krisprodukter. 
 
 
 
Vår vision är att tillgängliggöra diverse krisprodukter och sjukvårdsmaterial för svensk hälso- och sjukvård.
Detta gör vi genom att tillhandahålla innovativa tjänster samt en bred portfölj följt av:
  • Kvalitativa produkter
  • Hållbara helhetslösningar
  • Förenklade inköp via digitala verktyg
  • Samordnade inköp
  • Miljövänlig varudistribution
  • Effektiv lagerhållning